Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami ADHD a ADD – webinář - 20. a 21.3.2023

Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami ADHD a ADD – webinář - 20. a 21.3.2023 - 15:00 – 16:30 a 17:00- 18:30 hod. – (8x 45 min.)  

čj. akreditace: MSMT - 20635/2020-4-551

 

Cílovou skupinou jsou: ředitelé škol, učitelé 1.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času

Lektorka: Mgr. Jana Tylová – dlouholetá speciální pedagožka a lektorka v oblasti speciální pedagogiky

Obsah:

Pojmy ADHD a ADD – nejčastější druhy postižení

dítě s ADHD - – charakteristika, hlavní znaky

dítě se ADD– základní charakteristika

Metody, formy a prostředky práce s dítětem s ADHD a ADD

rozvoj sociálních a komunikačních dovedností + příklady

rozvoj časoprostorové orientace, samostatnosti, adaptability

strukturované učení – pozitiva a příklady z praxe

individuální práce s dítětem – v čem spočívá, jak nepřekročit hranici samostatnosti + příklady

Max. Počet účastníků 21 osob

Cena – 1000,-Kč + DPH

 

Možnost přihlášení přes odkaz přihláška - webové stránky - www.projektovedny.cz