Neadekvátní, ohrožující péče o děti – webinář – 7. a 8.2.2023

Neadekvátní, ohrožující péče o děti – webinář

č.j.: MSMT21713/2022-1-741 -   7. a 8.2.2023 - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 hod.  a 8.2.2023 – 13:00-14: 30 hod., 15:00-15:45 hod.

Cílem semináře je seznámení s určitými formami forem ohrožující péče na a) týrání dítěte tělesné, emoční, b) zneužívání dítěte sexuální, pracovní, ekonomické, c) zanedbávání dítěte, d) psychická deprivace, charakteristikou sociálního prostředí a emočním klimatem, vztahovou patologií, patologickými interakcemi rodičů, vychovatelů s dítětem, psychickou deprivací a jejími důsledky. Cílem je také seznámit se všemi souvislosti týraného a zneužívaného dítěte v pedagogickém procesu a možností prevence.

1.blok – 90 minut

1. Formy ohrožující péče o děti

2. Charakteristika sociálního prostředí, emoční klima v rodinném prostředí

2.blok - 90 minut

3. Vztahová patologie, patologické interakce rodičů, vychovatelů s dítětem

4. Psychická deprivace a její důsledky

3.blok – 90 minut

5. Týrané a zneužívané dítě

6. Možnosti prevence, využití psychologické, terapeutické pomoci

Cena 1200,- Kč + DPH / osobu

 

 

 

 

Možnost přihlášení - odkaz přihláška - www.projektovedny.cz