VEŘEJNÉ ZAKÁZKY čj. akreditace MSMT-311/2021-1-86

Zadávání veřejných zakázek v roce 2021 pro dodavatele, včetně aktuálních změn zákona

Výukový blok 1 Základní postupy a vymezení jednotlivých druhů veřejných zakázek

Vymezení veřejných zakázek dle zákona a základní judikatura – Obecná definice dle zákona č. 134/2016 Sb.¨ Možnost přístupu k veřejným zakázkám pro dodavatele, Žádost o úpravu textu zadávací dokumentace nebo obchodních podmínek, vysvětlení dokumentace, Novely zákona v roce 2021,.Judikatura vztahující se k základním zásadám a judikatura určující způsob kontroly veřejných zakázek

 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, evropské předpisy,

Výukový blok 2 -Procesní postup při zadávání veřejných zakázek, kvalifikace dodavatele, uzavření smlouvy, změny závazku, Druhy zadávacích řízení, volba druhu zadávacího řízení ve vztahu k povinnostem dodavatele, Elektronizace veřejných zakázek, způsob komunikace, Podání nabídky do elektronického nástroje, Forma obrany proti nezákonnému postupu zadavatele, Forma doručování (originály dokumentů, konverze dokumentů), Dotazy a závěrečná diskuze   Zákon č. 134/2016 Sb., dotační pravidla, komentářová literatura, judikatura

Lektor : Mgr. Ing Ivo Macek – Advokátní kancelář Tinthoferová, Vedoucí autorského kolektivu pro komentář k zákonu č.134/ 2016 Sb o zadávání veřejných zakázek, pro nakladatelství Leges s r o a Atlas consulting spol s r o .(v rámci právního systému Codexis), psaní vybraných komentovaných ustanovení zákona, koordinace postupů jednotlivých spoluautorů, komunikace s nakladatelstvími.

 Cena 1200,- Kč + DPH