Snoezelen – 2.modul– Jak vytvořit multisenzorické prostředí v pedagog. praxi – 17.2.2023

Snoezelen – 2.modul– Jak vytvořit multisenzorické prostředí v pedagog. praxi č.j.: MSMT21713/2022-1-741 - (8x 45 min.) 17.2.2023 - – 08:30 – 15:30 hod.

Semináře pro oblast SNOEZELEN realizovány v Hodoníně – č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

Lektorka: Mgr. Dagmar Mega, lektorka a koučka se specializuje na využití smyslů pro aktivizaci mozku – paměti, pozornosti i odolnosti vůči stresu. Jedním z jejích stěžejních témat je multisenzorické prostředí snoezelen pro relaxaci, posílení mentální odolnosti a zlepšování kognitivní rezervy, což pomáhá k ochraně vůči stresu a syndromu vyhoření, řešení konfliktů, využití pro efektivní komunikaci i pro zlepšování mezilidských vztahů.

Dále se Dagmar Mega věnuje návrhům a úpravě prostředí snoezelen ve školách a sociálních službách. Vede teambuildingy a školení ve firmách. Podílí se na vývoji programů virtuální reality pro aktivizaci, redukci stresu, zlepšení pozornosti a kognitivních funkcí a měření pokroků pomocí virtuálních brýlí. Působí po celé ČR i v zahraničí. Ke smyslové stimulaci a tréninkům mozku absolvovala stáže ve Velké Británii, Španělsku, Německu, Švýcarsku, výcviky koučinku, neurolingvistického programování a další.
Je držitelkou mezinárodního certifikátu snoezelen od ISNA ve Švýcarsku.

Snoezelen – 2.modul– Jak vytvořit multisenzorické prostředí v pedagog. praxi (8x 45 min.) 17.2.2023

Jak vypadá multisenzorické prostředí snoezelen? Jak jej vytvořit a vybavit? I když snoezelen zatím nemáte, můžete využívat pomůcky pro aktivizaci i relaxaci a docílit lepších pokroků v učení i pro zklidnění žáků. Čekají na vás ukázky snoezelen místností, koutků, vyzkoušíte si pomůcky a zažijete si, jak je použít pro různé typy žáků se specifickými potřebami.

Cena Cena  : 2700,- Kč + DPH/ osobu

Možnost přihlášení se přes odkaz přihláška - webové stránky  www.projektovedny.cz