Spisová služba v elektronické podobě v praxi škol –webinář -(4x 45 min.) 14.3.2023

SPISOVÁ SLUŽBA V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ V PRAXI ŠKOL - čj. akreditace – MSMT-7572/2021-1-290 - 4x 45 min.

Realizováno 14.3.2023 - 09:00-12:30 hod. 

Tento webinář Vám může sloužit jako příprava na přechod na elektronickou spisovou službu. Budete seznámeni s odlišnostmi povinností v listinné a elektronické spisové službě.

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Obsah webináře:

1.část - 90 minut

Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona Tvorba spisových řádů Spisová služba: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů v rámci eSSL – viz novelizace, které mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

2.část - 90 minut

Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů – specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby a ostatních dokumentů v digitální podobě, příprava jeho realizace. Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty Dotazy, diskuse

Cena: 500,-Kč+ DPH/osobu

Lektorka: Mgr. Galina Rucká – ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička

 

Možnost přihlášení před odkaz přihláška - webové stránky www.projektovedny.cz