Psychické odchylky a poruchy u dětí – webinář – 4.4.2023

Psychické odchylky a poruchy u dětí – webinář č.j.: MSMT-21713/2022-1-741 -    4.4.2023 - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 a 5 4.2023 - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 hod.

Cílem semináře je seznámit účastníky s vlivem interakce vrozených dispozic a rodinného, sociálního prostředí dítěte – podíl prostředí na podobě určitých psychických vlastností, na jejich rozvoji, modifikace vlivu podnětů z prostředí dědičnou informací. Dále s vlivem užívání návykových látek a vznikem psychotických poruch. Seznámit s možnostmi individuálního působení, možnostmi prevence a vhodnosti interdisciplinární odborné spolupráce.

1.blok – 90 minut

1. Dědičná složka psychických odchylek a poruch

2. Vliv interakce vrozených dispozic a rodinného, sociálního prostředí dítěte

2.blok – 90 minut

3. Vliv užívání návykových látek na vznik a rozvoj psychických obtíží

4. Přístup rodičů, vychovatelů k řešení psychických potíží dítěte

3.blok – 90 minut

5. Možnosti prevence a včasného záchytu

6. Interdisciplinární odborná spolupráce

Cena 1200,- Kč + DPH / osobu

Možnost přihlášení přes odkaz přihláška webové stránky www.projektovednycz