Spotřební koš –webinář - (4x 45 min.) 23.3.2023

Spotřební koš –webinář - (4x 45 min.) 23.3.2023 13:30-17:00 hod. - – čj. akreditace – MSMT – 21713/2022–1–741

Spotřební koš - 23.3.2023 - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Úvodní část vzdělávacího programu bude věnována Spotřebnímu koši dle vyhlášky o školním stravování, jeho popisu ve vyhlášce, včetně poznámek a výkladu zákona.

Následovat bude popis naplňování spotřebního koše podle jednotlivých komodit. Podrobnější popis, jak v běžné praxi naplňovat jednotlivé komodity konkrétními potraviny, které jsou vhodné, nebo i ty, kterými bychom spotřební koš naplňovat neměli. Probereme základní pravidla pro sestavování jídelních lístků.

Dále se budeme zabírat Pestrostí v jídelních lístcích podle doporučení MZd. Podle skupin pokrmů, jak jsou uvedena v doporučené pestrosti, probereme, jak konkrétně vybírat pokrmy a potraviny, aby se co nejefektněji dodrželo doporučení ministerstva zdravotnictví. V průběhu programu bude prostor k diskusi a výměně zkušeností.

Neakreditováno

Cena 600,-Kč + DPH / osobu

 

Možnost přihlásit se přes odkaz přihláška - webové stránky - www.projektovedny.cz