Vztah sportovec – rodič – trenér – webinář – (8x 45 min.) 13. a 14.3.2023

 

Vztah sportovec – rodič – trenér – webinář – (8x 45 min.) 13. a 14.3.2023 – 13:000-14:30 a 15:00-16:30 hod. - čj. akreditace MSMT -255/2022-1-79

 

Obsah:

1.     Sportovec – vývojová specifika věkových kategorií (90 min)

a.       Vývojová specifika mladšího, středního a staršího školního věku, b.     Specifika motivace v jednotlivých vývojových obdobích, c.       Užitečné a „neužitečné“ chování rodiče a trenéra ve vztahu k věku, d.     Individuální potřeby dítěte v různých fázích vývoje a užitečné způsoby, jak na ně reagovat

2.     Rodič a jeho role v různých fázích života sportovce (90 min)

a.       Spektrum rolí rodiče sportovce, b.     Individuální rodičovské reakce na úspěch a neúspěch dítěte – sportovce, c.     Partnerské kongruence a diskongruence v postojích ke sportovní kariéře dítěte – sportovce d.     Kontaminace rolí – rodič a trenér v jedné osobě, e.     Rodičovské výchovně-komunikační styly

3.     Abychom rozuměli druhým, je dobré porozumět sám sobě (2x 90 min)

a.       Strukturální a funkční model osobnosti., b.     Osobnost v komunikaci, c.     Životní pozice a jejich vliv na naše reakce v zátěži., d.     Životní scénář a jeho vliv na naše chování.

 

 

Lektor: Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

Vzdělání

2011: Studium doktorského studia v oboru Pedagogická psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2000: Ukončení magisterského studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Mgr.

Pracovní zkušenosti

2019 - dosud: Psychologické poradenství – poradenské centrum FTK UP, Olomouc

2004 - dosud: Odborný asistent na FTK UP, Olomouc, Katedra společenských věd v kinantropologii FTK UP

Další profesní aktivity

2017 – doposud: Odborný asistent Vysoká škola HUMANITAS, Fakulta společenských studií, Vsetín

2006 – doposud: Spolupráce s Katedrou sportů FTK UP – garance výuky tanců v rámci FTK UP

2007–2019: Garant trenérského studia tanečního sportu na FTK UP v Olomouci, v rámci institutu celoživotního vzdělávání.

Cena: 1500,-Kč + DPH / osobu

 

Možnost přihlášení přes odkaz  přihláška webové stránky www.projektovedny.cz